Revmatické choroby

Trpíte revmatickou artritidou?

U pacientů s revmatoidní artritidou vzhledem na polyartikulární (tj. vícekloubní) postižení klademe důraz na přísně individuální léčebný plán, který je sestaven po vstupním lékařském vyšetření. Lázeňská léčba trvá 21 dní. Dominuje samozřejmě aplikace přírodního léčivého zdroje – slatiny – jak ve formě koupelí, tak obkladů a zábalů, a také jiné metody pozitivní termoterapie - např. parafín. Při intoleranci termoterapie, nebo při aktivitě onemocnění používáme kryoterapii. Individuální léčebný tělocvik s ergoterapií je samozřejmostí, podpořen pozitivním vlivem hydrokineziterapie (cvičením v bazénu). Dále aplikujeme různé druhy elektroléčby dle lokality postižení. Léčba je doplněna aplikací přísadových a perličkových koupelí.
Průměrný počet procedur na den - 3-4 dle zdravotního stavu a tolerance pacienta.