Potvrzení naší kvality

EUROPESPA med©

Evropa ocenila Lázně Bělohrad a.s.

Kvalita v Lázně Bělohrad a.s., není nahodilým jevem, ale stálou veličinou.

Jako první lázeňské zařízení v Evropě obdržely Lázně Bělohrad a.s. dne 2. listopadu 2006 prestižní ocenění kvality Evropského svazu lázní v Bruselu certifikát EUROPESPA med© s pořadovým číslem 001. Ocenění je udělováno vybraným evropským lázním po náročné kontrole a auditu jejich provozu.

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008

Kvalita v Lázně Bělohrad a.s.

Certifikát kvality získaly Lázně Bělohrad a.s. v roce 2000 jako vůbec první lázně v ČR. Každoročně musí prokázat, že to není nahodilý jev. Lázně Bělohrad a.s. prověřuje renomovaná certifikační společnost TÜV Süd (TechnischeÜberwachung Verein) se sídlem v Praze a s vazbou na SRN (sídlo v Mnichově).

Evropská norma kvality (jakosti) obsahuje všechny možné existující činnosti managementu, zaměstnanců, klientů a popisuje, jak se firma (organizace, společnost) chová, aby tyto aspekty byly vypořádány kvalitně, správně a byly zdokumentovány. To v praxi znamená, že všichni zaměstnanci mají zcela přesně stanovené místo ve společnosti Lázně Bělohrad, a.s., pracovní náplně, zřetelné pracovní smlouvy a stanovené postupy.

Vedení společnosti musí jít v dodržování normy příkladem. Ročně stanovuje strategii firmy, měřitelné cíle jakosti, organizuje vnitřní prověrky kvality, přezkoumává a hodnotí účinnost systému, zpracovává organizační a pracovní řád a pro naplňování jednotlivých kapitol určuje nejschopnější a nejvzdělanější pracovníky. Jimi byla vytvořena soustava norem, které jsou závazné a jejich plnění se odrazilo v tom, že sami zaměstnanci jsou ve firmě spokojení, protože přeneseně „kopou za výtečný oddíl“.

Nevíte, kam pokračovat dál?