Filozofie lázní

Pro Lázně Bělohrad a.s. je charakteristické, že se snaží vytvářet během lázeňského pobytu všem pacientům a návštěvníkům pocit domova. Základním kamenem této filozofie je naprosto individuální přístup ke každému pacientovi. Je to jeden z důvodů, proč se mnozí pacienti stále vrací. Těmi dalšími důvody je kvalitní péče a léčba, která jim v dalším životě tolik pomáhá.

Hosté si vysoce cení přístupu personálu lázní, který svým laskavým a profesionálním chováním vytváří atmosféru klidu, pohody a důvěry.

 

 

Lázně Bělohrad a.s. jako první lázeňské zařízení v České republice obdržely certifikát osvědčující zavedení systému řízení kvality dle mezinárodních standardů německým certifikačním úřadem ITI TÜV Mnichov. Ale pouze ocenění kvality certifikátem by bylo málo…

Je toho totiž hodně, co mohou Lázně Bělohrad a.s. nabídnout. Cesta ke zdraví je u nás příjemná.

 

 

 

 

Nevíte, kam pokračovat dál?