Domov Vitalita

Domov Vitalita


Domov VitalitaDomov Vitalita

 • je součástí nestátního lázeňského a rehabilitačního zařízení Lázně Bělohrad a.s.
 • poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty seniorům, kteří v důsledku chronického onemocnění, postižení či úrazu potřebují pomoc druhé osoby
 • má dostatek laskavých a profesionálních zaměstnanců

Klient využívá v rámci úhrady komplexní ošetřovatelskou péči a sociální služby. 24 hodin je přítomna sestra i lékař. Klienti jsou ubytováni ve vybrané části lázeňského hotelu a v rámci plateb mají zajištěn výběr stravy, rehabilitaci individuální i skupinovou, teplý bazén, kulturní a společenské aktivity i oudoorové aktivity vhodné pro seniory. Pokud jsou klienti imobilní, snažíme se zajistit jejich pohyb v rámci lázní tak, aby mohli využít nabízené služby stejně jako mobilní klienti. Péče poskytovaná v Domově Vitalita je založena na individuálním přístupu ke klientovi, což znamená velký počet kvalitního a vstřícného personálu.

 1. Fotogalerie
 2. Osobní dopis
 3. Krátkodobé pobyty
 4. Dlouhodobé pobyty
 5. Formy péče
 6. Fakultativní služby
 7. Podmínky přijetí
 8. Žádost o pobyt
Domov Vitalita


Kontakt: Lázně Bělohrad a.s., tel: 601 393 159, www.belohrad.cz, info@domovvitalita.cz